Boekhoudingen                                    

Onder het voeren van een boekhouding wordt verstaan:

 • het vervaardigen van een balans en winst- en verliesrekening.
 • de fiscale verwerking voor inkomsten- en omzetbelasting.
 • analyse van de cijfers en een bewaking van uw liquiditeitspositie.

Loonadministraties

De loonadministratie is een omvangrijke opgave. Tegen een vast bedrag per werknemer per jaar wordt de gehele administratie voor u verzorgd. 

De aangiften loonbelasting worden maandelijks verzorgd met in achtneming van:

 • maandelijkse aangifte
 • maandelijks loonstroken
 • jaaropgave voor de werknemer
 • levensloopregelingen,
 • kinderopvang, 
 • auto van de zaak
 • vergoedingen
 • bonussen
 • het opstellen of wijzigen van een arbeidscontract

Onder deze dienst vallen ook de contacten met:

 •  bedrijfspensioenfondsen
 •  verzekeringsmaatschappijen